ประวัติศาสตร์น่ารู้


ฝรั่งเศสจัดทำไปรษณีย์บัตรออกจำหน่ายเผยแพร่ปราสาทนครวัด-นครธม

.
  • แบ่งปันไปที่:

ปีพ.ศ. 2450 หรือปีค.ศ. 1907 หลังจากไทยคืนดินแดนให้กับเขมรโดยผ่านฝรั่งเศส นับแต่นั้นมาฝรั่งเศสก็เข้าครอบครองเมืองเขมรอย่างผู้เดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่นานเกือบแปดสิบปี โดยเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสีสุวัตถ์ที่ต้องการให้ฝรั่งเศสเข้ามาคุ้มครองการรุกรานของไทย ฝรั่งเศสจึงจัดทำไปรษณีย์บัตรออกจำหน่ายเผยแพร่ปราสาทนครวัด-นครธมให้ชาวโลกรู้ว่าข้าคือเจ้าของปราสาทเหล่านี้โดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เริ่มบูรณะและเห็นว่าสิ่งใดที่สมบูรณ์ก็ขนบรรทุกลงเรือไปตั้งโชว์เก็บสตังค์ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์-กรุงปารีส จนกระทั่งในยุคสมัยกษัตริย์นโรดม สีหนุ ได้เรียกร้องปลดแอกจากฝรั่งเศสจนสำเร็จเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2496

ที่มา https://shortly.ws/jKpN7

แสดงความคิดเห็น